linuxpl.com

Category Archives: Wydarzenia

[9-11 listopada 2019] – IV Ogólnopolski Turniej Dziennikarzy w Tenisie o Puchar Niepodległości

Category : Wydarzenia

Szanowni Państwo,

IV Ogólnopolskiego Turnieju Dziennikarzy w Tenisie o Puchar Niepodległości zostanie rozgrywany w dn. 09-11. listopada 2019r. (sobota-poniedziałek) w hali WKT MERA Warszawa (korty twarde – nawierzchnia Novacrylic).

Na zgłoszenia Członków Klubu czekamy do  6 października! Zarząd Klubu MEDIA informuje, że po upłynięciu tego terminu wolne miejsca zajmą zaproszeni goście.

 

____________________________________________

ZGŁOSZENIA:

e-mail: jerzy.pawlowski@studio93.waw.pl
telefon: 602 797 260

Kategorie:

gra podwójna mężczyzn: kat. +90 oraz +110 (młodszy z pary +35)

miksty: kat. +80 (młodsza/y z pary +35)

piłka turniejowa – Tretorn

*** Każdy z uczestników może wystąpić tylko w jednym turnieju: w grze mieszanej albo w grze podwójnej.

**** Zawodnicy tworzący pary deblowe oraz mikstowe dobierają się we własnym zakresie. Organizatorzy informują, że nie pośredniczą w kojarzeniu debli i mikstów.

Pierwszeństwo uczestnictwa w turnieju mają członkowie Stowarzyszenia Klub Dziennikarzy MEDIA. Prosimy o terminowe opłacanie składek członkowskich. 

Obsługę sędziowską zapewni sędzia naczelny, a na uczestników turnieju czekają ciepłe posiłki, napoje oraz nagrody rzeczowe.

Turniej Dziennikarzy o Puchar Niepodległości jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W zorganizowaniu turnieju pomagają nam także m.in. Lexus Polska, Strefa Tenisa, Promar, Euro Holding, Rynek Hurtowy Bronisze oraz Pacific.

______________________

PROGRAM:

PROGRAM TURNIEJU

__________________________________________________________

REGULAMIN:

REGULAMIN IV  Puchar Niepodleglości_PDF

Regulamin IV Puchar Niepodległości_DOC

Organizatorem turnieju jest:

Tenisowo-Narciarski Klub Dziennikarzy MEDIA
ul. Daleka 5
05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP: 5451898261
Numer konta: Alior Bank – PL 92-2490-0005-0000-4520-3839-0381


[14 grudnia 2019] Mikołajkowy turniej w Kozerkach

Category : Wydarzenia

14 grudnia w Klubie Tenis Kozerki organizujemy mikołajkowy turniej na zakończenie sezonu – I Turniej Dziennikarzy o Puchar Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.

Gramy pod pięknym balonem Klubu Tenis Kozerki (4 korty ziemne, zaplecze gastronomiczne, wygodne miejsca do kibicowania).

Planowane: deble, miksty oraz  turnieju tie-breakowy. W planach – ciepły posiłek. Zapraszamy członków i przyjaciół klubu! Rezerwujcie czas w przedostatnią sobotę przed Bożym Narodzeniem.

Tomasz Barański, prezes Klub MEDIA


„Kroniki polskiego tenisa 1901-2018” – wydaliśmy kolejną książkę

Category : Wydarzenia

Projekt wydawnictwa „Kroniki polskiego tenisa 1901-2018”

Tenisowa era sukcesów Wojciecha Fibaka czy ostatnie lata naznaczone fenomenem Agnieszki Radwańskiej dają materiał do przygotowania wydawnictwa, które z jednej strony uporządkuje historię polskiego tenisa, a z drugiej nakieruje młodego odbiorcę na fenomen niezwykłej gry, świata wartości i etykiety, którą niesie za sobą tenis.

Proponujemy wydanie w 2019 roku książki przeznaczonej dla młodzieży „Kroniki polskiego tenisa 1901-2018”, pokazującej okres od zwycięzcy pierwszego turnieju tenisowego zorganizowanego w Warszawie hrabiego Zamoyskiego aż po czasy pierwszego polskiego opozycjonisty sportowego Władysława Skoneckiego, Wojciecha Fibaka, na erze sukcesów Agnieszki Radwańskiej kończąc. Książka ma mieć formę kroniki – na tle wydarzeń społecznych i historycznych zostaną przedstawione losy polskiego tenisa.

Proponowany układ rozdziałów:
I: Tenis – wyjątkowa rola dyscypliny w okresie poprzedzającym odzyskanie niepodległości
II.Tenis – sport elit przed rokiem 1918
III.Okres okupacji – związki środowiska tenisowego z AK
IV. Powstanie Warszawskie – rola tenisistów w walkach o Warszawę
V.PRL – tenis sport na marginesie
VI. Tenis dziś. Rola sukcesu Agnieszki Radwańskiej w promowaniu dyscypliny.

„Kroniki polskiego tenisa 1901-2018” – zobacz szkic książki

Tenis był zawsze w grupie sportów mających wysoką rangę społeczną. Elegancki w formie, uczący zasad dobrego wychowania i fair play, dostępny dla wszystkich, mający walory zdrowotne – stanowił ważny element sportowego wychowania młodzieży. Chociaż mija już 150 lat od sformułowania jego zasad, nadal pozostaje atrakcyjny. Źródłem siły i trwałości jest bowiem wierność tradycji. Kontynuowanie dawnych dobrych obyczajów jest wielce wskazane również dzisiaj, kiedy na boiskach dochodzi do agresji, przemocy i nieposzanowania prawa. Te treści ma zawierać w sobie książka „Kroniki polskiego tenisa 1901-2018”

Czytelnik dowie się z tego wydawnictwa, że Polski tenis ma bogate i piękne tradycje. W pierwszych latach niepodległości, kiedy tworzyły się zręby organizacyjne ruchu sportowego, był – mimo trudności ekonomicznych – jedną z podstawowych dyscyplin i zdobywał sobie coraz większą popularność. „Jak grzyby po deszczu powstają nowe kluby, przybywa też placów do gry” – pisał „Warszawski Wędrowiec”. Jednak nie powszechność czy poziom sportowy decydował o wysokiej randze społecznej tego sportu. Decydowali przede wszystkim ludzie – członkowie nowo powstających klubów i towarzystw Lawn-Tennisowych, wybitni politycy (książę Eustachy Sapieha, hrabia Maurycy Zamoyski, wysocy rangą wojskowi (gen. Kazimierz Sosnkowski, płk Ignacy Matuszewski, płk Kazimierz Glabisz), wpływowi przemysłowcy – którzy wkrótce mieli odegrać ważną rolę w życiu społecznym kraju. W pierwszych latach niepodległej Polski tenis zajmował miejsce szczególne w sporcie polskim. Skupiając w swych szeregach przedstawicieli inteligencji, artystokracji, elit społecznych i politycznych wysunął się na czoło wszystkich dyscyplin. Nie bez znaczenia był również fakt, ze zdobył dużą popularność w korpusie oficerskim Wojska Polskiego. O tym wszystkim będą traktować „Kroniki polskiego tenisa 1901-2018”.
W książce przypomnimy, że zwycięzcą pierwszego turnieju w Warszawie był ordynat Maurycy hrabia Zamoyski, członek i sponsor Warszawskiego Koła Sportowego (rok założenia 1907). Należał do grona najbliższych współpracowników Romana Dmowskiego, członek kierownictwa Narodowej Demokracji, kandydat na prezydenta RP w pierwszych wyborach, poseł w Paryżu. Do czołowych graczy Warszawskiego Koła Sportowego zaliczał się także książe Eustachy Sapieha, członek Rady Regencyjnej, w wolnej Polsce minister spraw zagranicznych. Związek ze środowiskiem tenisowym mieli: prof. Julian Nowak, premier RP w 1922 roku, senator, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Cyryl Ratajski – prezydent Poznania, Stanisław Stahl – prezydent Lwowa i znany polityk Marian Seyda. Udział w życiu tenisowym kraju brali płk Ignacy Matuszewski – szef II Oddziału Sztabu Generalnego RP, potem minister skarbu, poseł RP na Węgrzech. W latach 30-ych kierował Polskim Związkiem Tenisowym, członek Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego; generał Kazimierz Sosnkowski – najbliższy współpracownik Józefa Piłsudskiego, w czasie II wojny światowej Wódz Naczelny WP, prezes warszawskiej Polonii; kapitan Włodzimierz Marszewski – oficer wywiadu w Armii J. Hallera, członek kadry narodowej w tenisie, jeden z ostatnich dowódców Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, współautor raportu o sytuacji w Polsce po 1945 roku, przesłanego do ONZ, przewodniczący podziemnego komitetu organizacji demokratycznych. Za działalność polityczną skazany przez władze komunistyczne na karę śmierci.

W wydawnictwie „Kroniki polskiego tenisa 1901-2018” zaprezentujemy genezę polskiego tenisa. W latach międzywojennych kluby tenisowe, zachowując częściowo swój elitarny charakter, stopniowo ulegały procesowi demokratyzacji. Młodzież pochodząca z niższych warstw społecznych (Jadwiga Jędrzejowska, Ignacy Tłoczyński. Józef Hebda) miała szanse zrobienia kariery. Kluby były organizacjami otwartymi, a przypadki dyskryminacji w jakiejkolwiek postaci były rzadkością. Tenis stał się szkołą wychowania obywatelskiego i sportem, który zyskał wielką popularność wśród polskiej inteligencji.

W 1918 roku podczas obrony Lwowa jedna z baterii artyleryjskich została nazwana „Pogoń”. Dowodził nią porucznik Władysław Kuchar, gracz daviscupowy, a celowniczym był jego brat Władysław Kuchar – najwybitniejszy sportowiec Polski tamtego okresu. Członkowie klubów tenisowych brali udział w powstaniach śląskich i powstaniu wielkopolskim.

Jedna z najpiękniejszych kart w dziejach tej dyscypliny to II wojna światowa. Okres ten także zostanie opisany w „Kronikach polskiego tenisa 1901-2018”. We wrześniu 1939 roku cała drużyna daviscupowa (Ignacy Tłoczyński, Józef Hebda, Czesław Spychała, Adam Baworowski) zgłosiła się w szeregi WP, a potem działała w konspiracji. Trzej pierwsi odnieśli rany, a hrabia Baworowski zginął na Wschodzie. Żaden innych kraj nie poniósł takich strat. W Powstaniu Warszawskim tenisiści wsławili się atakiem na koszary SA przy ul. Koszykowej – była to jedna z najbardziej brawurowych akcji powstańczych. W dowództwie powstania zasiadał kapitan przedwojennej reprezentacji daviscupowej, radca Aleksander Olchowicz, organizator formacji wojskowych Stronnictwa Pracy.

W okresie II wojny światowej przedstawiciele całego środowiska tenisowego (działacze, trenerzy, zawodnicy) zapisali piękną kartę. Płk Ignacy Matuszewski wraz ze swą żoną Haliną Konopacką uratował skarbiec Narodowego Banku Polskiego. W wielu miastach, a przede wszystkim w Warszawie i Krakowie, ośrodki tenisowe stały się bazą działalności komórek Armii Krajowej. Systematycznie organizowano turnieje konspiracyjne. Żaden inny europejski kraj nie może się poszczycić równie bogatą historią walk sportowców. W kampanii wrześniowej, w obozach śmierci, w powstaniu warszawskim zginęło w sumie 34 tenisistów. Wydarzenia te i fakty pokazują najlepiej olbrzymi wkład środowiska sportowego w walkę o niepodległość i stanowią element wychowania patriotycznego.

Te powiązania z przedwojennymi kołami rządowymi, a przede wszystkim z obozem piłsudczykowskim, związki z Armią Krajową i postawa większości większości przedstawicieli środowiska tenisowego sprawiły, że tenis został zaliczony do sportów trzeciej kategorii i ponad ćwierć wieku po 1945 roku był niedofinansowany, cierpiał na brak obiektów, miał ograniczone kontakty międzynarodowe. Dokumentacja tego okresu wydaje się być wskazana, tym bardziej, że miały miejsce aresztowania i surowe wyroki sądowe. Dopiero sukcesy międzynarodowe Wojciecha Fibaka wpłynęły na zmianę sytuacji.
Po 1989 roku sportowcy uzyskali możliwość swobodnego podróżowania po świecie i startowania w wielkich turniejach. Szansę tę najlepiej wykorzystała Agnieszka Radwańska, która została zawodniczką międzynarodowego formatu i zrobiła autentyczną, międzynarodową karierę. Dzisiaj jest postacią numer jeden w historii polskiego tenisa, a jej przykład świadczy o tym, że jedyną drogą prowadzącą do wielkich sukcesów jest solidna, wytrwała praca. O sukcesach córki opowie nam na potrzeby wydawnictwa „Kroniki polskiego tenisa 1901-2018” Piotr Radwański, pierwszy trener naszej znakomitej tenisistki.

Nakład – 1000 egz.

Publikacja ukazuje się dzięki wsparciu Ministerstwo Sportu i Turystyki: Partnerzy: Polski Związek TenisowyAgnieszka Radwanska,Strefatenisa.com.pl – Sklep tenisowyPacific PolskaWKT MeraTenis Kozerki – Akademia Tenisowa Tenis Kozerki.
Wydawcą książki jest Stowarzyszenie Tenisowo-Narciarski Klub Dziennikarzy Media
projekt okładki: Piotr Gil Wydawnictwo Hokus-Pokus

Tenisowo – Naraciarski Klub Dziennikarzyn MEDIA
Ul. Daleka 5, 05 – 850 Ożarów Mazowiecki
NIP: 9451898261
Numer konta: Alior Bank – PL 92-2490-0005-0000-4520-3839-0381
Kontakt: Tomasz Barański
Kom. 519310693


Kompletujemy drużyny do BTL oraz turniej mikołajkowy w Kozerkach. Informacje Klubu MEDIA

Category : Wydarzenia

Szanowni Państwo!

informujemy, że nasz Klub od października 2019 r. będzie ponownie uczestniczył w rywalizacji w ramach warszawskiej ligi biznesowej  – Business Tennis League. 

Czytaj więcej o BTL

W sezonie 2018/2019 drużyna Klubu MEDIA okazała się najlepsza.

W sezonie 2019/2020 wystawiamy dwie drużyny: Klub MEDIA (duża siła gry) I i Klub MEDIA II (poziom rekreacyjny). Zależy nam na tym, żeby nasz Klub reprezentowała możliwie szeroka grupa tenisistek i tenisistów. Dlatego Klubowiczów, którzy chcieliby brać udział w tych rozgrywkach, proszę o zgłoszenia na maila: biuro@mediatenis.pl.

Zostaną utworzone dwie drużyny, a reprezentanci poszczególnych drużyn Klub MEDIA I i Klub MEDIA II wybiorą spośród siebie kapitana, który będzie odpowiedzialny za budowanie drużyny, optymalne składy na mecze oraz kontakt z organizatorami.

***

14 grudnia w Klubie Tenis Kozerki organizujemy mikołajkowy turniej na zakończenie sezonu – I Turniej Dziennikarzy o Puchar Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.

Gramy pod pięknym balonem Klubu Tenis Kozerki (4 korty ziemne, zaplecze gastronomiczne, wygodne miejsca do kibicowania).

Planowane: deble, miksty oraz  turnieju tie-breakowy. W planach – ciepły posiłek.

Już dziś zapraszamy! Rezerwujcie czas w przedostatnią sobotę przed Bożym Narodzeniem.

Tomasz Barański, prezes Klub MEDIA


Zmarł Janusz Leszczyc-Zielonacki

Category : Wydarzenia

W wieku 75 l. zmarł Janusz Leszczyc-Zielonacki dziennikarz prasowy i telewizyjny, reżyser filmów dokumentalnych. Narciarz, tenisista, przyjazny człowiek, popularyzator sportu, wieloletni prezes naszego Stowarzyszenia, niestrudzony organizator wydarzeń tenisowych, ale także obozów narciarskich.

Żegnaj Przyjacielu!

Czytaj także: Portret Janusza Zielonackiego


IV PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI – PROGRAM

Category : Wydarzenia

IV Ogólnopolski Turniej Dziennikarzy w Tenisie o Puchar Niepodległości,

Warszawa, korty WKT MERA, 9-11.11. 2019

PROGRAM
9.11.2019 (sobota)
godz. 8.00-9.00 – rozgrzewka, gry treningowe
9.00-14.00 – sesja dzienna – początek gier grupowych turniejów debla mężczyzn oraz miksta
godz. 14.00-19.00 – sesja wieczorna – ciąg dalszy gier grupowych turniejów debla mężczyzn oraz miksta
godz. 19.00-23.00 – sesja nocna – ciąg dalszy gier grupowych turniejów debla mężczyzn oraz miksta
***Lunch turniejowy w godz. 12.00-19.00, Restauracja MERA BISTRO (korty Mera)

10.11.2019 (niedziela)
godz. 8.00-9.00 – rozgrzewka, gry treningowe
godz. 9.00 – 14.00 – sesja dzienna – dokończenie gier grupowych turniejów debla mężczyzn oraz miksta
[WAŻNE] godz. 14.00 – uroczyste rozpoczęcie turnieju, wspólne zdjęcie turniejowe (prosimy wszystkich uczestników o obecność)
godz. 14.30- 19.00 – sesja wieczorna – gry grupowe oraz początek gier pucharowych turnieju debla mężczyzn oraz miksta
godz. 16.00 wieczór autorski red. Zbigniewa Chmielewskiego z udziałem zaproszonych gości połączony z promocją książki pt. „Kroniki polskiego tenisa. 1901-2018″. (wydawnictwo: Klub MEDIA)
godz. 19.00-23.00 – sesja nocna – ćwierćfinały turniejów debla mężczyzn oraz miksta
*** kolacja turniejowa w godz. 13.30-21.00, crepsy – naleśniki w stylu francuskim (catering, live cooking, korty Mera)

11.11.2019 (poniedziałek)
godz. 9:00 – półfinały turniejów debla mężczyzn oraz miksta
godz. ok. 12.00 – finały debla mężczyzn oraz miksta (po regulaminowym odpoczynku)
godz. 16.00 – zakończenie turnieju, rozdanie pucharów, losowanie nagród wśród obecnych uczestników turnieju


IV Puchar Niepodległości – PROGRAM

Category : Wydarzenia

IV Ogólnopolski Turniej Dziennikarzy w Tenisie o Puchar Niepodległości, 9-11.11. 2019

PROGRAM

9.11.2019 (sobota)

godz. 8.00-9.00 – rozgrzewka, gry treningowe

9.00-14.00 – sesja dzienna – początek gier grupowych turniejów debla mężczyzn oraz miksta

godz. 14.00-19.00 – sesja wieczorna – ciąg dalszy gier grupowych turniejów debla mężczyzn oraz miksta

godz. 19.00-23.00 – sesja nocna – ciąg dalszy gier grupowych turniejów debla mężczyzn oraz miksta

***Lunch turniejowy w godz. 12.00-19.00, Restauracja MERA BISTRO (korty Mera)

10.11.2019 (niedziela)

godz. 8.00-9.00 – rozgrzewka, gry treningowe

godz. 9.00 – 14.00 – sesja dzienna – dokończenie gier grupowych  turniejów debla mężczyzn oraz miksta

[WAŻNE] godz. 14.00 – uroczyste rozpoczęcie turnieju, wspólne zdjęcie turniejowe (prosimy wszystkich uczestników o obecność)

godz. 14.30- 19.00 – sesja wieczorna – gry grupowe oraz początek gier pucharowych turnieju debla mężczyzn oraz miksta

godz. 16.00 wieczór autorski red. Zbigniewa Chmielewskiego z udziałem zaproszonych gości połączony z promocją książki pt. „Kroniki polskiego tenisa. 1901-2018″. (wydawnictwo: Klub MEDIA)

godz. 19.00-23.00 – sesja nocna – ćwierćfinały turniejów debla mężczyzn oraz miksta

*** kolacja turniejowa w godz. 13.30-21.00, crepsy – naleśniki w stylu francuskim (catering, live cooking, korty Mera)

11.11.2019 (poniedziałek)

godz. 9:00 – półfinały turniejów debla mężczyzn oraz miksta

godz. ok. 12.00 – finały debla mężczyzn oraz miksta (po regulaminowym odpoczynku)

godz. 16.00 – zakończenie turnieju, rozdanie pucharów, losowanie nagród wśród obecnych uczestników turnieju


[29.09.-6.10.2019] Mistrzostwa Świata Dziennikarzy w Tenisie

Category : Wydarzenia

Formujemy  reprezentację Stowarzyszenia Klubu Dziennikarzy MEDIA na  Mistrzostwach Świata Dziennikarzy w Veli Lošinj (wyspa Lošinj, Chorwacja).

MIEJSCE: hotel Punta Vitaly
https://www.losinj-hotels.com/

TERMIN: od 30. września (przyjazd) do 5. października 2019 (wyjazd) – 6 nocy

OFERTA:
Oprócz turnieju tenisowego w randzie mistrzostw świata dziennikarzy, ponadto:
– obfite śniadanie hotelowe w formie bufetu oraz kolacja
– lekki lunch na kortach tenisowych
– kryty basen z podgrzewaną wodą morską
– masaże wodne i powietrzne oraz jacuzzi
– odkryty basen z jacuzzi i miejscem do opalania
– szlafrok i kapcie odnowy biologicznej podczas pobytu saunie fińskiej – sucha sauna
– 2 x sauna parowa
– basen do masażu Hidro oraz prysznice masujące

KOSZT:
pokój z balkonem od strony parku: 55,00 euro za osobę / noc
pokój z balkonem od strony morza: 60,00 euro za osobę / noc
pokój z balkonem od strony parku – 70,00 euro za osobę / noc – jedynka
pokój z balkonem od strony morza – 75,00 euro za osobę / noc  – jedynka
Cena obejmuje: Wi-Fi: Bogaty bufet z niepełnym wyżywieniem

Jednorazowa opłata AITJ: 30 euro

Wyjazd na koszt własny. Klub MEDIA gwarantuje narodowe stroje sportowe matki Joma.

Osoby chętne i zdecydowane do wzięcia udziału w wyjeździe, proszone o kontakt z kapitanem drużyny Tomaszem Barańskim, mail: setpress@gmail.com

 

 


58. Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w Tenisie – wyniki

Category : Wydarzenia

Elżbieta Perzyńska (Drops.pl), Maciej Łuczak (TVP Sport), Tomasz Barański (Polskie Radio), Zbigniew Iciaszek (Freelancer) oraz Janusz Wiśnioch (Reymont.pl) zostali mistrzami Polski dziennikarzy w tenisie.

58. Mistrzostwa Polski Dziennikarzy zakończyły się w niedzielę w Warszawie. Trzydniowe zmagania (14-16.06) przedstawicieli mediów zorganizowano na kortach na korach WKT MERA, we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. W turnieju uczestniczyło ponad  pięćdziesięcioro przedstawicieli mediów z całej Polski oraz korespondenci polskich mediów na codzień pracujący w Czechach I Niemczech.
Organizatorem Mistrzostw było Stowarzyszenie Tenisowo-Narciarski Klub Dziennikarzy MEDIA. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Polskie Radio SA.

W organizacji wydarzenia pomogła firma Lexus Polska oraz Pacific Polska. Nagrody ufundowały m.in. Semco, Strefa Tenisa, Solinco, Polskie Radio, n/z uczestnicy turnieju z podarunkami od firmy Lexus Polska

Wyniki gier finałowych:
Kobiety open:
Elżbieta Perzyńska – Agnieszka Kaleta (Wiedza i Życie) 6/2, 7/5
Mężczyźni, kat. open:
Maciej Łuczak–Rafał Sitarz (www.rafalsitarz.com) 6/3, 6/2
Mężczyźni , kat. 45+
Tomasz Barański – Janusz Ansion (Kurier Słupecki) 6/2, 6/3
Mężczyźni kat. 55+
Zbigniew Iciaszek (Freelancer) – Jan Krakowiak (Freelancer)0/6, 6/4, 11/9
Mężczyźni, kat. 65+:
Janusz Wiśnioch – Jacek Kotlarczyk (Freelancer) 6/4, 6/1

Wyniki gier podwójnych – finały:

OPEN
Maciej Łuczak – Hubert Błaszczyk (TVP Sport) – Jerzy Wasowski (Wydawnictwo Wasowscy)/Tomasz Barański –4/6, 6/3, 10/4
Deb. 110+
Krzysztof Doliński, Jerzy Pawłowski Studio Fot. 93)– Alek Kosman (Wiadomości Świętokrzyskie), Tomasz Grabowski (Dolina Samy) 1:1, krecz pary Kosman,Grabowski
Mikst
Elżbieta Perzyńska/Andrzej Zabłotniak – Ewelina Skaza/Hubert Błaszczyk 6/1, 6/2
tb/

PolskieRadio24.pl o naszych Mistrzostwach:

Materiał wideo przygotowany przez portal PolskieRadio24.pl

ZDJĘCIA, fot. Ludmiła Mitręga:

ZDJĘCIA TURNIEJOWE _do pobrania

FOLDER TURNIEJOWY_58. MP Dziennikarzy w Tenisie

DRABINKI:

 

 

 


Na jesień będę jak nowy czyli Robert Kowalski opisuje swój udział w 58. MPD w Tenisie

Category : Wydarzenia

Autor tekstu, satyryk i dziennikarz Robert Kowalski po raz pierwszy uczestniczył w mistrzostwach Polski dziennikarzy w tenisie. Jak zdradził, było to dla niego spełnienie marzeń. Oto, jak zapamiętał nasze trzydniowe zmagania na kortach WKT Mera. Dziękujemy za przesłanie tekstu.

_________________________

Radiowcy lubią się pokazać, czyli turniej okiem debiutanta, „Eddiego The Eagle” tenisa dziennikarskiego. 

To prawda. Na kortach warszawskiej Mery najwięcej do powiedzenia, czyli do pokazania mieli dziennikarze radiowi. Nawet jeśli przegrywali. Co nie oznacza, że analogicznie, ich koledzy od prasy drukowanej, „drukowali” rezultaty spotkań! Nie spisali się jedynie reprezentanci stacji telewizyjnych, bowiem nie załatwili żadnej transmisji na żywo! Zaatakowałem jednego z telewizyjnych zapytaniem: dlaczego? W odpowiedzi też się zmartwił zaserwowanym faktem i zagrał w turnieju pocieszenia.

Jako debiutant na turnieju przyjęty zostałem jak należy, czyli batami. Już w pierwszym spotkaniu trafiłem na jedną z gwiazd. To się fachowo nazywa pech w losowaniu, pomiędzy uczestnikami kwitowany wyrozumiałą dygresją: wiesz, frycowe musisz zapłacić! No i zapłaciłem. Już po pierwszym secie, przegranym z winy oponenta Jurka Pawłowskiego 6-0, zrozumiałem, że muszę natychmiast nadać sobie przydomek „Eddie The Eagle dziennikarskiego tenisa”- zanim  przypisze mi go któryś z obserwatorów. A tych nie brakowało. Nawet zza ogrodzenia, wydarzenia na korcie obserwowali znakomici – ich zdaniem – reprezentanci kraju w piłce nożnej: Tomasz Hajto i Tomasz Kłos! W drugim secie walczyłem do stanu 3-3. Ostatnie gemy, przegrane w świetnym stylu, kwitowałem na wzór Johna McEnroe: You cannot be serious! Sławną uwagę rzucałem oczywiście pod adresem sędziego, którym byłem na własnej połowie kortu…

Wiele obiecywałem sobie po turnieju miksta. Trafiła mi się świetna partnerka, Magda Iwińska, co przyjąłem jako wróżbę zwycięstwa – jak rzekł pewien król. Oboje liczyliśmy wspólnie ponad sto lat, a zatem naszą siłę stanowiło potężne doświadczenie. Niestety duet dwudziestolatków po drugiej stronie siatki nie odtwarzał sytuacji sprzed lat i najzwyczajniej w świecie ograł nas i odesłał seniorów na zasłużoną ławeczkę. A mówią, że dzisiejsza młodzież nie umie się zachować. Gdy doszedłem do siebie stwierdziłem, że organizatorzy powinni wprowadzić podział na grupy wiekowe w mikście. Nie da się grać, gdy przed oczami śmiga początkująca Anna Kurnikowa…

Niekłamaną przyjemność sprawiała nie tylko sama rywalizacja, lecz także obserwowanie starć pozostałych uczestników mistrzostw. Co prawda upał doskwierał wszystkim, lecz kondycja fizyczna, nawet najstarszych tenisistów, była imponująca. Podobno nie zanotowano ani jednego przypadku omdlenia! Zapewne dzięki nieograniczonej ilości płynów energetycznych i wody oraz posiłkom, o które zadbał Media Klub.

Skoro wywołałem organizatora. Uczestnicy turnieju chętnie i głośno dzielili się swoimi refleksjami na tematy organizacyjne. Szczególne kontrowersje wzbudzał brak podziału na grupy wiekowe w grach podwójnych, zaproszenie do turnieju tenisistów spoza środowiska dziennikarskiego, a z innej beczki kwestia wysokości kwot składkowych dla członków stowarzyszenia. Uwagom często przysłuchiwali się członkowie zarządu stowarzyszenia. Z mojej strony wdzięczy jestem Jurkowi Pawłowskiemu i Tomkowi Barańskiemu za ciepłe wprowadzenie do grona klubowiczów i przybliżenie życia dziennikarskiej rodziny tenisowej. Właśnie relacje łączące kortowych rywali i rywalki mocno przekonały mnie do zaangażowania się w życie klubowe. Jeśli tylko będę potrzebny, jestem gotów…

Raz jeszcze wrócę na kort. Różnorodność osobowości świetnie podkreślały odmienne, a nawet zaskakujące style gry. W oko „wpadł mi” Janusz Wiśnioch, posiadacz całej kolekcji muzealnych zagrań tenisowych. A do tego jakże skutecznych! No i nie sposób było nie zachwycać się fragmentami znakomitą grą Macieja Łuczaka czy Rafała Sitarza. Cóż, szybko dowiedziałem się w jakim miejscu są moje umiejętności i sportowa psychika.

Na zakończenie, w kolejnym meczu, zerwałem włókna w obu mięśniach dwugłowych i z podniesioną głową, powoli, wróciłem do Katowic. Wprost na stół mojej ulubionej koleżanki (niekiedy tenisistki) od ortopedii. Obiecała, że na jesień będę jak nowy…

Nie wiem, co w wolnym czasie robią dziennikarze, ale powinni grać w tenisa. Trzy dni turniejowe, to tenis nade wszystko, ale i czas na liczne spotkania, pogawędki, oddech i odpoczynek od codziennych codzienności. O to zadbali organizatorzy, Klub Media. Gdy pałaszowałem karczek podczas towarzyszącego sobotnim zmaganiom grilla, jeden z uczestników- Alek, mówili mu wszyscy – pocieszał mnie: wiesz, dobrze trafiłeś, to pierwszy grill podczas turnieju, a wracam od kilkudziesięciu już lat!  O tak! To było niezłe grillowanie, bo i na korcie smażyliśmy się przednio, temperatura wielu starć na korcie rozwalała termometry, ale  co najważniejsze – żar miłości do tenisa, wrócił z nami do domu.

Robert MILORD Kowalski (Katowice),  magazyn satyryczny „WTYCZKA”

 

 

 FOLDER TURNIEJOWY_58. MP Dziennikarzy w Tenisie