linuxpl.com

Wydaliśmy książkę „Ilustrowana Historia Polskiego Tenisa”

Wydaliśmy książkę „Ilustrowana Historia Polskiego Tenisa”

Category : Wydarzenia

Klub Media wydał książki pt. „Ilustrowana Historia Polskiego Tenisa”.

Autor: red. Zbigniew Chmielewski.

 

Nakład: 1000 egz.

W grupie sportów najbardziej zasłużonych w dziejach, tenis zajmuje miejsce szczególne. Na jego przykładzie można najlepiej pokazać wkład organizacji i stowarzyszeń sportowych w walkę o niepodległość kraju. Przed stu laty członkami pierwszych klubów lawn-tennisowych byli przede wszystkim reprezentanci elit społecznych i politycznych, inteligencja, młodzież akademicka. Ze środowisk tenisowych wywodzili się wybitni działacze polityczni, w tym trzech kandydatów na urząd prezydenta RP, kilkunastu ministrów, naukowcy, artyści, wojskowi.
Wydanie „Ilustrowanej historii polskiego tenisa” uświetni jubileusz stulecia PZT, który w 2020 roku będziemy obchodzić. Dodatkowo część wydawnictwa planujemy poświęcić osobie Władysława Skoneckiego. W roku 2020 świat tenisa będzie obchodzić 100. rocznicę urodzin tego niezwykłego tenisisty.

Jako środowisko dziennikarzy związanych z tenisem chcemy podjąć się trudu przybliżenia sympatykom tej dyscypliny w Polsce sylwetki Władysława Skoneckiego, bowiem nie wszyscy wiedza, że w latach 50-tych mieliśmy zawodnika światowej klasy.

Chcemy, aby książka trafiła do rąk czytelników jesienią 2020 roku.

Wydawnictwo ukazało się dzięki środkom z dotacji Ministerstwa Sportu, a także dzięki finansowej pomocy m.in.: Polskiego Związku TenisowegoWKT MERA WarszawaTenis Kozerki, Fundacji Kulskich, Wydawnictwu Kowalski oraz Pacific Polska.

Więcej o wydawnictwie CZYTAJ TUTAJ